Új regisztráció
 Házirend  Név  e-mail  Kötelező  Fotó  Egyéb  Partner  Ellenőrzés  Hitelesítés


HÁZIREND
Kérlek olvasd el figyelmesen az alábbiakat:

(Ha egyetértesz a tartalmával, akkor jelöld be a lap alján levő jelőlőnégyzetet)


BULInet házirend

1. Alapfogalmak.

1.1. Mi a BULInet?

A www.bulinet.hu - a továbbiakban rendszer - egy nem profit-orientált internetes site, a fenntartási költségeket szponzorok finanszírozzák.

1997 óta itt kialakult egy közösség, akik itt rendszeresen találkoznak, kommunikálnak.

A kettő együtt (a közösség és a rendszer) alkotja a BULInetet.(Egyik sem létezne a másik nélkül.)

Ez a dokumentum abból a célból készült, hogy védje a BULInetet: a közösséget és a rendszert.

1.2. Kommunikációs formák a BULIneten

- "Privát" (egy-egynek)

Privát beszélgetés, ide tartozik pl. a normál levelezés, a privi chat, gyakorlatilag minden olyan kommunikáció, amiben csak két ember vesz részt.

Az ilyen kommunikációs formát a BULInet magánbeszélgetésnek tekinti, így kellő tiszteletben tartja: nem ellenőrzi, nem logolja, elévülés esetén nyom nélkül mindent töröl.

- "Publikus" (egy-soknak)

Ilyen minden olyan kommunikációs forma, ami több embernek szól, ilyen pl. a reglap, CHAT, Faliújság, stb. de ide sorolható a sorozatos, azonos tartalmú kéretlen levelek küldése (spam).

2. A közösség védelme

A BULInet minden eszközzel fellép azok ellen akik támadják és zavarni akarják a közösséget, ezért tiltja az olyan anyagok (fotó, szöveg) "publikus" közzétételét, amely:

- gyülöletkeltő, rasszista,

- rágalmazó, a BULInet vagy bármely tagjának lejáratására irányul,

- pornográf, obszcén, pedofil, vagy más módon sérti a jó izlést.

- sérti a netikettet, lsd: www.bulinet.hu/netikett

- bármely hatályos magyar jogszabályba ütközik,

- egyéb, felhasználóra nézve kötelező érvényű jogszabályt sért.(pl. tartózkodási hely, vagy állampolgárság alapján).

- kereskedelmi jellegű (különös tekintettel tiltott a szexuális jellegű szolgáltatások reklámozása).

- saját, vagy másnak a telefonszámát, e-mail címét, vagy bármilyen személyes adatát tartalmazza

- levéltitkot sért
(A BULInet értelmezésében minden "privát" kommunikáció levéltitok védelme alatt áll).

- bármely fenti szabály megsértésére vonatkozó felhívás, ill. provokáció.
(A BULInet politikamentes, minden politikai párttól és irányzattól független, és szeretne is az maradni, ezért a szélsőséges politikai megnyilvánulásokat itt provokációnak tekinti.)

- MINDEN fenti jellegű oldalra mutató hivatkozás (hiperlink).

Semmilyen fenti jellegű korlátozás nem érvényes az "privát" kommunikációra.

3. A rendszer védelme

A BULInet hasonló (ha nem nagyobb) erőfeszítéssel védekezik a rendszer elleni támadások ellen, ezért tiltja minden olyan próbálkozást is, amely arra irányul, hogy

- az oldal kinézetét megváltoztassa,

- illetéktelen adatokhoz hozzáférjen,

- a rendszer müködőképességét korlátozza, esetleg megbénítsa.

- bármely tagunk gépét, ill. op. rendszerét megzavarja,

A BULInet az ilyen jellegű kisérleteket is "betörésnek" tekint, amelyek rendőrségi feljelentést vonhatnak maguk után.

4. Azonosítás, hitelesítés

A BULInet - jellegénél fogva is - alapvetően anonym, a rendszer semmilyen olyan adatot nem tart nyilván a tagjairől, ami alapján azonosítani lehetne őket.

Viszont a fenti célok elérése és a 2. és 3. pont érvényesítése miatt szükséges valamilyen felhsználó hitelesítési rendszer, amely hatékony védelmet nyújt, de megörzi az anonymitást is.

Ennek a hitelesítésnek az alapja az e-mail cím és mobiltelefonszám.

A tagok SMS-ben hitelesítik a regisztrációjukat, (a manupulációk elkerülésére egy emelt díjas mobiltelefon-számra), amit egy válasz sms-ben nyugtázunk.

Több tag is használhatja ugyanazt a mobil-telefont az azonosításhoz, de tekintettel kell lenni arra, hogy ebben az esetben ezek a tagok korlátozás (törlés, kizárás, stb.) esetén egyenlő elbírálás alá esnek.

Mivel a BULInet a továbbiakban sem kereskedelmi jellegű szolgáltatás, az emelt díjas sms-ekből befolyt összeget jótékony célra fordítja (pl. BULInet üzemeltetés).

Az sms árát a BULInet semmilyen körülmények közt nem tudja visszafizetni, még technikai probléma esetén sem, de mindent megtesz a rendszer müködőképességének fenntartása érdekében.

5. Szankciók: Kitiltás, kizárás

A 2., 3. pont megsértése - figyelmeztetéssel vagy anélkül - a következő szankciókat vonhatja maga után:

- Kitiltás

- Törlés

5.1. Kitiltás:

Ideiglenes letiltása az "publikus" funkcióknak (Ekkor nem írhat a falra, chatre, stb. levélküldés korlátozva)

Időtartam lehet: 1 óra 1 nap, 1 hét, egy hónap

A "Kitiltás" ideje alatt a hitelesítő mobilszám is zárolva van a regisztrációs rendszerből, vagyis új regisztrációt nem lehet vele hitelesíteni.

5.2. Törlés:

A regisztráció azonnali törlése

"Törlés" után is meghatározott ideig zároljuk a mobilszámát új regisztráció elől.

A korlátozás mindig a reglapra (tagra) vonatkozik, a zárolás pedig mobiltelefonra.

6. Titok-, és adatvédelem

A BULInet a rendszerben tárolt bizalmas információkat semmilyen körülmények közt harmadik személy részére nem adja ki.

Ez alól csak büncselekmény vagy egyéb jogellenes magatartás (vagyis jelen dokumentum be nem tartása) gyanúja esetén tesz kivételt, ez esetben készségesen együttműködik a rendőrséggel, ill. az illetékes nyomozó hatóságokkal, mint ahogy ezt eddig is mindig megtette, hiszen itt közös az érdek.

Minden más esetben (vagyis ha nem merül fel a házirend megsértése) a BULInet csak jogerős bírósági végzés alapján szolgáltat ki bármilyen adatot, összhangban a mindenkori adatvédelmi törvénnyel.

7. Egyéb

Mivel a BULInet nem nyereség-orientált vállalkozás, a szponzorok támogatására szüksége van.

A tagok ezért elfogadják, hogy

- a szponzorok hirdessenek a web oldalon

- alkalmanként kereskedelmi ajánlatokat kapjanak e-mailben vagy sms-ben

- esetleg kérdőívek kitöltésére is felkérik őket.

A BULInet nem felel az Internet esetleges nem megfelő működéséből eredő károkért, lassulásért, szolgáltatás-kiesésért, azonban törekedik a szolgáltatás minél magasabb szinvonalon történő biztosítására.

BULInet fenntartja magának a jogot, hogy jelen dokumentumot - az 1. pont szellemében - egyoldalúan módosítsa, bővítse, de vállalja, hogy a legfrissebb verziót mindig elérhetővé teszi a web oldalon, és ugyanitt felhívja a változásra is a figyelmet.

2004 január

A fentieket elolvastam, a benne foglaltakat elfogadom.